Hästfotograf i Småland – Östergötland – Sverige

Jag heter Anna och jag jobbar som hästfotograf med utgångspunkt i Tranås.

 

Hästfotograf Anna Attlid

 
 

Jag arbetar enbart med naturligt ljus och
strävar efter att fånga ärliga, oregisserade stunder som är svåra att återskapa.